Delo

13. november 2010

Povod za tokratni pogovor z Miho Jarcem, direktorjem Skupine Mijaks, je
zanimiv, v tujini ie dodobra uveljavljen koncept oskrbovanih stanovanj, ki so ga začeli vpeljevati tudi v Sloveniji. Ledino gradnje tovrstnih prebivališč je začelo orati podjetje našega sogovornika, ki se je sto zamislijo prvič srečal na

Vse pravice pridržane! © 2020 Mijaks skupina